Närkontakt En frackväst ska appteras efter konstens alla regler. Mikael Nylander får sin väst riggad konstnärligt och medicinskt inför jubileumskonserten 2008 i Boxholms kyrka.
 

Hej!

Postlig adress till oss är:

Sångarbröderna i Boxholm
NYGATAN9
590 12 Boxholm

 

 
 
 
     
Dirigent
OLLE NILSSON Musikaliska spörsmål ställs företrädesvis till körens dirigent.
 
Ordförande
JAN HOLMBOM Administrativa spörsmål och spörsmål av "hövding-till -hövding" -karaktär kanske direkt till brödernas ordförande.
 
Skattmästare
DANIEL WALLIN Ärenden av pekunjär natur dryftas kanske bäst med vår skattmästare.
 
Fastighetschef
THOMAS ANDERSSON Ansvarig för fastigheten NYGATAN9
     
     
SÅNGARBRÖDERNA I BOXHOLM • NYGATAN 9, 590 12 BOXHOLM • TFN 0705-25 73 80 • MAIL info@sangarbroderna.com